Dette er en side som etterhvert vil gi en oversikt over alle fuglearter som er registrert på Runde og deres forekomst. Førsteutkastet er basert på den første samlende oversikten som jeg publiserte i Fauna i 1971, og omfattet 162 arter, og stensilert liste «Fugleartar på Runde» av Alv Ottar Folkestad, datert 15.april 1988. I tillegg er observasjoner fra Rallus, medlemsblad for NOF Møre og Romsdal, brukt. Denne oversikten omfatter 233 arter.

Litteratur.

Anfinnsen, M. 1956: Fuglelivet på Rundøy. Naturen 80: 259-274

Barth, E. 1966: Nye fugleiakttagelser på Rundøy. Fauna 19: 110-115

Brun, E. 1962: Trekk fra fuglelivet på Rundøy. Fauna 15: 164-171

Brun, E. 1963: Mer om Rundøys fuglefauna. Fauna 16: 84-85

Engvik, R. 1971: Fuglene på Runde. Sunnmørsposten 68 ss

Engvik, R. 1983: Fuglene på Runde og øyene omkring. Sunnmørsposten 100 ss

Folkestad, A.O. 1963: Fuglenotatar frå Sunnmøre. Sterna 5: 191-195

Folkestad, A.O. 1967: Sivhauk på Runde. Sterna 7: 404-405

Goksøyr, H. 1938: Das Pflanzenleben auf Rundøy, Sunnmøre in Norwegen. J.Dybwad 184 ss.

Haftorn, S. 1971: Norges fugler. Universitetsforlaget 862 ss

Haldås, S. 1962: Ornitologiske observasjoner fra Herøy herred på Sunnmøre, 1960-1962. Fauna 15: 211-217

Jenning, W. 1960: Liten flugsnappare och kornsparv på Runde, Sunnmøre. Sterna 4: 109-110

Johansen, O. 1969: Noen observasjoner fra Runde i 1968. Sterna 8: 334

Johansen, O. 1971: Runde’s fuglefauna. Fauna 24: 145-156

Johansen, O. & Runde, H. 1969: Svarthodespurv på Runde. Sterna 8: 334

Langhelle, G. 1967: Storjo og svartkråke. Sterna 7: 291

Lid, G. 1965: Tillegg til Rundøys fuglefaunaliste. Fauna 18: 177

Lid, G. 1969: Runde – et sjøfugleldorado. Fauna 22: 267-270

Myklebust, P.S. & Folkestad, A.O. 1967: Observasjoner fra Runde 1966: Fauna 20: 32

Norström, L. 1965: Storjo på Runde. Sterna 6: 272-273

Schmidt, G. 1968: Zur Brutvogelwelt der Insel Rundøy (Süd-Norwegen). Beih. Vogelwelt 1968 (2): 53-71

Skjelstad, H.B. 1980: Runde – Fugleøya på 62º N. Grøndahl & Søn. 128 ss

Skjelstad, H.B. 1987: Havfugl. Grøndahl & Søn. 165 ss

 

Siste oppdatering: 16.september- litteraturliste, to nye arter, og betydelig med bilder fra Hallgeir B. Skjelstad